הוי ארצי מולדתי - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1979
????/?: שלום עמר
?????: שאול טשרניחובסקי
???: נעמי שמר
????/?: ירדנה ארזי
?÷?? ?????: מחול אירופה 2004
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2002
רוקדים מס. DVD 27
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 78 (W182)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 74 (W153)
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
הורה כיף 16 - CD
חגיגה 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 19 - CD
רוקדים 52 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס.100 - קלטת שמע
רוקדים מס.153 - קלטת שמע
רוקדים מס.182 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Also sung by Shokolad Menta Mastik, Naomi Shemer, Liora, Shali Natan, Nechamah Hendel, Gevatron, Hagashash Hachiver
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????