יברכך - גיורא קדמון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1971
????/?: גיורא קדמון
?????: תנ"כי
???: דוד וינקרנץ
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס. 47
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Back From Israel - Hadarim 3 - (1971) - Shlomo Bachar
LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
מטמונים 3 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: Psalms 128:5-6, Also sung by Ronit Ophir and Ilana Rubina, Varda Saguy, Dudu Fissher
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????