בים בם בום - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????????
???: 1986
????/?: יואב אשריאל
?????: יורם טהרלב
???: משה וילנסקי
????/?: אילנית
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2002
DVD-Camp Coleman 2003
Israeli Dances for Children
כרמיאל 2005 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 28
רוקדים מס. DVD 7
?÷?? ?????÷?: רוקדים 7 - CD
רוקדים 58 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
ריקודי החגים של ילדים - CD
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????