פילפילון - אירית ששון + יורם ששון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1988
????/?: אירית ששון + יורם ששון
?????: לאה לופנפלד
???: נורית הירש
????/?: ציפי שביט
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
?÷?? ?????÷?: רוקדים 6 - CD
רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????