הדב הצהוב - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1978
????/?: יואב אשריאל
?????: יוסף שריג
???: ורדינה שלונסקי
????/?: מוטי פליישר
?÷?? ?????: רוקדים מס. DVD 6
?÷?? ?????÷?: רוקדים 6 - CD
רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.14 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????