יאק-טי-יאק - רענן מור
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????
???: 1991
????/?: רענן מור
?????:
???: ג'רי לייבר + מייק סטולר
????/?: ת'ה קוסטרס
?÷?? ?????: Ranan Mor-Line Dances 2006
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.215
רוקדים מס. 4
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
רוקדים 4 - CD
רוקדים מס.103 עם ריקודי שורות - קלטת שמע
רוקדים מס.121 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.121 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????