דאנס ליטל ליידי - דדה לוסקי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1992
????/?: דדה לוסקי
?????: ברי, מוריס, רובין גיב
???: ברי, מוריס ,רובין גיב
????/?: דה ביי ג'ייס
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM25
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
רוקדים מס. 3
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 63 (W125)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 79 (W167)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 3 - CD
רוקדים מס.103 עם ריקודי שורות - קלטת שמע
רוקדים מס.125 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.125 (in Hebrew)
?????: aka Tzarich Lirkod
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????