שוב יוצא הזמר - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1968
????/?: יואב אשריאל
?????: נתן יונתן
???: יעקב שגיא
????/?: דודו זכאי
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
עמנואל מס.115
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
?÷?? ?????÷?: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
רוקדים 19 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
Shai Burstyn Orchestra - Israeli Folk Dance Party Issue 1 *
?????: Also sung by Gevatron, Hakol Zorem
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????