דבקה בדואית - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1959
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: אין
???: ערבי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
רוקדים מס. DVD 134
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
מושיקו הלוי מס. 1 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 1+11
מחול הונגריה 2003, סזארוואס - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים 134 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 9 - קלטת שמע
רוקדים מס.110 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
Shai Burstyn Orchestra - Israeli Folk Dance Party Issue 1 *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????