הורה ביאליק - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1962
????/?: יואב אשריאל
?????: עממי
???: חסידי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Hora Sheleg 2009
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס.115
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: CD-Hora Sheleg 2009
CD-Hora Sheleg 2010
LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Dance Israel! (Toronto 3/63)-Dancecraft 123301(1968)T. Kermerman
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Panorama - Tikva 140 - (1971L) - Fred Berk
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
משה תלם - תלמים 3 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Kibbutz Style Chassidic Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????