אנה הלך דודך - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1954
????/?: יואב אשריאל
?????: תנ"כי
???: גיל אלדמע
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????: עמנואל מס.114
רוקדים מס. DVD 76
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
?÷?? ?????÷?: LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Nirkoda No. 1 - Hed Artzi[NRK1] - (1977L) -
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
חוללו זמר מס. 33 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R247 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Potpourri Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
?????: Song Of Songs 6:1-2, Pesach Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????