ובנו בתים - זאב חבצלת
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1948
????/?: זאב חבצלת
?????: תנ"כי
???: ידידיה אדמון
????/?: גאולה זוהר
?÷?? ?????: עמנואל מס. 46
רוקדים מס. 311 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
?÷?? ?????÷?: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 311 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
?????: Isaiah 65:21
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????