דבקה כנען - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1959
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: אין
לחן: ערבי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. DVD 143
מקור המוזיקה: LP-Dance for Fun - Tikva 104 - (1969L) - Ayalah Goren
LP-Dance With Moshiko 1 + 2 - MIH 1 + 2 - (1974L)
מושיקו הלוי מס. 2 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 2+12
רוקדים 143 - CD
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Geula Zohar-Dance For Fun-Tikva 104
LP-Moshiko-Dance With Moshiko 1, 2-MIH 1, MIH 2
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
הערות: aka Leilot Knaan
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה