את כבר לא איתי - אמנון עמרם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אמנון עמרם
?????: אילן גולדהירש
???: יאניס ספאנוס
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM42
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
הורה כיף 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
עמנואל מס. 31
עמנואל מס.230
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 73 (W150)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 11 - CD
הורה כיף 13 - CD
להיטי דיקלה 2 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים 61 (יווני) - CD
רוקדים מס.150 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????