לקראת שבת - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1955
????/?: יואב אשריאל
?????: שלמה אלקבץ
???: מרדכי זעירא
????/?: עפרה חזה
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס.114
רוקדים מס. 297 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
?÷?? ?????÷?: LP-Chassidic Dances, Kibbutz Style - Tikva 147 - (1973) - Fred Berk
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
מטמונים 2 - CD
רוקדים 297 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Ami Gilad - Kibbutz Style Chassidic Dances *
Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????