אם הופלנו - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1946
????/?: רבקה שטורמן
?????: יעקב אורלנד
???: מנשה בהרב
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
עמנואל מס.101
עמנואל מס.301
רוקדים מס. 16
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Folk Dances Volume 1 - IMF 5/6 - (1957) - Dvora Lapson
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
הילולים 2002 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מטמונים 4 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Martha Schlamme Mort Freeman - Israeli Folk Dances - 12in LP*
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
?????: Also sung by Yaffa Yarkoni, Chanukah Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????