רגש מעורב - יורם ששון
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1992
????/?: יורם ששון
?????: אברהם בן-זאב
???: גורן ברקוביץ
????/?: אביבה אבידן
?÷?? ?????: הורה כיף 1997
מחנה ריקוד 1996
עמנואל מס. 33
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 10 (W136)
?÷?? ?????÷?: CD-Yoram Sasson-Melbourne 2009
הורה כיף 10 - CD
רוקדים 285 - CD
רוקדים מס.136 - קלטת שמע
רוקדים מס.140 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.136 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????