עוד ועוד - אייל בר קיימא (אייל לוי)
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: אייל בר קיימא (אייל לוי)
?????: יובל דור, שלומית אהרון
???: אורי קריב
????/?: אילנה אביטל
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
חגיגה - 2010
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2003
עמנואל מס. 23
עמנואל מס. 36
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 58
?÷?? ?????÷?: חגיגה 2003 חלק 1 + 2 - CD
מטמונים 1 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.116 - קלטת שמע
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
?????: 1st Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????