זאת ירושלים - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1978
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: איתן פרץ
לחן: נחום היימן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 26
עמנואל מס.118
רוקדים מס. 415
רוקדים מס. DVD 30
ריקודי עם - מחנה שורשים 1996
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1978 - Y-111 - (1978) - B. Tiram and Y. Eden
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים מס. 22 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.22 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Gevatron, Ronit
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה