דנס ליטל ליידי - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1993
????/?: שלום עמר
?????:
???:
????/?: טינה צ'ארלס
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.234
רוקדים מס. 3
?÷?? ?????÷?: מאיר שם טוב - מס. 6 - שורות - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 3 - CD
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????