חסר לה פלפל - ספי אביב
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: ספי אביב
?????: אהוד מנור
???: יוני רועה
????/?: אביבה אבידן
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM43
מחנות ריקוד עצמאות 1994
ריקודי עם - כיף חורף 1993
ריקודי עם - כיף חורף 1994
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 9 (W133)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 10 - CD
רוקדים 15 - CD
רוקדים מס.133 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.129 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????