עד שיפוח יום - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1962
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: אין
לחן: גיל אלדמע
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
עמנואל מס. 29
מקור המוזיקה: LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Netania Davrath
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה