העגורים - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1992
????/?: אבי פרץ
?????:
???: עממי
????/?: להקת השטן ואשת האיכר
?÷?? ?????: Asilomare 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
מחנות ריקוד עצמאות 1995
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.110
?÷?? ?????÷?: עמנואל מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????