יד ביד אוחזים - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1991
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים:
לחן: אפי נצר
מבצע/ת: אילנית
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM15
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
עמנואל מס. 21
עמנואל מס.110
מקור המוזיקה: עמנואל מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
הערות: Dedicated to Menahem Menahem
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה