מחול האביב - יענקל'ה לוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1975
יוצר/ת: יענקל'ה לוי
מילים: ברק עמרני
לחן: ברק עמרני
מבצע/ת: אביבה ניר
מקור וידאו: יענקל'ה לוי - רוקדים מס. DVD 109
עמנואל מס. 29
עמנואל מס.232
רוקדים עם יענקלה לוי (רוקדים DVD 102)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 90 (W205)
מקור המוזיקה: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
יענקל'ה לוי - 2 - CD
רוקדים 109 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רוקדים מס.205 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.27 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה