הוקי פוקי - אמריקאי )ארה"ב(
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: שורות ילדים לועזי
שנה:
יוצר/ת: אמריקאי )ארה"ב(
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: ג'ודי קפלן גינסבורג
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
עמנואל מס.105
עמנואל מס.211
רוקדים מס. DVD 6
מקור המוזיקה: רוקדים 6 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רישום צעדים: Assorted Cildren Dances
Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה