סחף - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: ישראל שיקר
?????: דודו ברק
???: אבי טולדנו
????/?: אורי פיינמן
?÷?? ?????: רוקדים מס. 384 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 384 - CD
רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.128 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????