כותל המזרח - ישראל שיקר + אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1993
????/?: ישראל שיקר + אבנר נעים
?????: דודו ברק
???: יוני רועה
????/?: דקלון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Israel Shiker Workshop 1993
Kenes Dalia 1993
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM34
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM36
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
עמנואל מס. 27
עמנואל מס.227
רוקדים מס. DVD 8
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 7 (W129)
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
הורה כיף 8 - CD
רוקדים 5 - CD
רוקדים מס.129 - קלטת שמע
רוקדים מס.155 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????