מעבר לנהר - אליהו גמליאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1972
????/?: אליהו גמליאל
?????: יוסי גמזו
???: ניסן כהן הברון
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: עמנואל מס.103
רוקדים מס. DVD 79
?÷?? ?????÷?: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
רוקדים 77 - CD
רוקדים 79 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????