על סף דלתך - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: אבנר נעים
?????: עוזי חיטמן
???: עוזי חיטמן
????/?: חיים משה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחול מיאמי 1995
עמנואל מס. 40
רוקדים מס. DVD 36
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 73 (W162)
?÷?? ?????÷?: CD-מינכן 2010
אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
אבנר נעים - מרגנית 3 - CD
הורה כיף 17 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 38 - CD
רוקדים 40 - CD
רוקדים 42 - CD
רוקדים 61 (יווני) - CD
רוקדים מס.162 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
?????: Also sung by Daklon, Also sung by Shimi Tavori
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????