שחרחורת - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1971
????/?: יענקל'ה לוי
?????: משה גיורא
???: עממי ספרדי
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM37
עמנואל מס.102
עמנואל מס.204
עמנואל מס.302
רוקדים מס. DVD 2
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 75 (W157)
?÷?? ?????÷?: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Haim Livne Presents New + Most Popular Dances From Israel HL-1 (1977)
LP-I Remember - Hadarim 4 - (1973) - Shlomo Bachar
LP-Israel in Song and Dance - ELF 30876 - Rafi Elfassy #1
הורה כיף 11 - CD
הורה כיף 23 - CD
יענקל'ה לוי - 2 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 2 - CD
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 88 - קלטת שמע
רוקדים מס.118 - קלטת שמע
רוקדים מס.157 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
?????: Also sung by Esther Ofarim, Zohar Argov, Habreirah Hativit, Glykeria and Chaim Moshe
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????