השועל - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????????
???: 1945
????/?: רבקה שטורמן
?????: אילנה וינר
???: עמנואל זמיר
????/?: מרים אביגל
?÷?? ?????: כרמיאל 2004 DVD-USA
עמנואל מס.101
עמנואל מס.210
עמנואל מס.301
רוקדים מס. 32
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
?÷?? ?????÷?: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Dance With Rivka - Tikva 98 - (1965) - R. Sturnman
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
Shai Burstyn/ Ofra Fuchs - Dance with Rivka *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????