הגיטרה - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות ילדים
שנה: 1969
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: עמנואל מס.101
עמנואל מס.210
רוקדים מס. 294 DVD
מקור המוזיקה: LP-Shma Lageshem - MN-1006 - (1976) - Rivka Sturman
רוקדים 294 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shma Lageshem, Rivka S.-New folk dances from Israel-MN 1006-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Lehakat Zemer
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה