פלאפל - יהודה עימנואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1990
????/?: יהודה עימנואל
?????: דן אלמגור
???: משה וילנסקי
????/?: ניסים גרמה
?÷?? ?????: עמנואל מס. 17
עמנואל מס.203
עמנואל מס.213
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס.107 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.107 (in Hebrew)
?????: Also sung by Reviat Ayalon, Tzlilei Ha'od
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????