חתונה של השמחות - אייל עוזרי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2019
????/?: אייל עוזרי
?????: אהרון דודו, צור תמיר, כהן אופיר
???: אהרון דודו, צור תמיר, כהן אופיר
????/?: אהרון דודו, סגל עומרי
?÷?? ?????: Rokdim 411 - Ashdod Competition 2019
רוקדים מס. 414
?÷?? ?????÷?:
?????: Ashdodance 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????