חגיגת אביב - שאול רוזנפלד
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1978
????/?: שאול רוזנפלד
?????: דודו ברק
???: שייקה פייקוב
????/?: שוקולד מנטה מסטיק
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM23
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
עמנואל מס. 15
עמנואל מס.202
רוקדים מס. 359 DVD
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 69 (W139)
?÷?? ?????÷?: LP-Halleluyah Express: For Edu. Purp. - [HEX] -18 - (1984L) - M. Eskayo
LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
הורה כיף 20 - CD
מאיר שם טוב - מס. 2 - זוגות מתחילים - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 359 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס.139 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????