עשיתי - תמיר שרצר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2019
????/?: תמיר שרצר
?????: עומר הברון
???: עומר הברון, עומר מור
????/?: גימבו גיא, להקת ספא
?÷?? ?????: Bitnua 2019
Machol Hungaria 2019
Rokdim 410 - Karmiel Competition 2019
רוקדים מס. 412
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Machol Hungaria 2019
?????: Karmiel 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????