שבטים - מיכאל ברזלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2019
????/?: מיכאל ברזלי
?????:
???:
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Machol Brazil
Machol Hungaria 2019
Machol Merkaz 2019
מחול השלום 2018
רוקדים מס. 414
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances taught Machol Brazil 2019
Machol Hungaria 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????