השבת שלי - רפי זיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 2019
????/?: רפי זיו
?????: שלומי אזריאל
???: שלומי אזריאל
????/?: חיים ישראל
?÷?? ?????: Machol Brazil
Machol Hungaria 2019
Machol Merkaz 2019
Nirkoda Bakerem 2019
רוקדים מס. 417
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Dances taught Machol Brazil 2019
Machol Hungaria 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????