השבת שלי - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2019
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: שלומי אזריאל
לחן: שלומי אזריאל
מבצע/ת: חיים ישראל
מקור וידאו: Machol Brazil
Machol Hungaria 2019
Machol Merkaz 2019
Nirkoda Bakerem 2019
רוקדים מס. 417
מקור המוזיקה:
מחנה ריקודים / סדנא: Dances taught Machol Brazil 2019
Dances Taught Machol Czechia 2020
Machol Hungaria 2019
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה