מודבירה - ירון מליחי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 2019
????/?: ירון מליחי
?????: חיים תאיר,חיים לירון,תגל חיים
???: מוסקט תמיר,חיים תאיר,חיים לירון,תגל חיים
????/?: בנות A Wa
?÷?? ?????: Ashdod 2019
Heda Workshop 2019
Machol Hungaria 2019
Machol Merkaz 2019
Rokdim 413 - Part of Ashdod Hishtalmut 2019
Yad Beyad 2019
מחול השלום 2018
?÷?? ?????÷?:
???? ??÷???? / ????: Machol Hungaria 2019
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????