המנגינה הישנה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1989
????/?: ישראל שיקר
?????: אהוד מנור
???: רמון איילה
????/?: הפרברים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
עמנואל מס. 16
עמנואל מס.207
עמנואל מס.213
רוקדים מס. DVD 12
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 3 - CD
הורה כיף 16 - CD
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס. 94 - קלטת שמע
רוקדים מס.104 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.104 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.94 (in Hebrew)
?????: Also sung by Mercedes Sosa, Ramon Ayala {Original Lyrics}
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????