הורה נרקודה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1958
????/?: יואב אשריאל
?????: מרק לברי
???: מרק לברי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Machol Romania 2011
Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.1
Dances on YouTube and Other Internet Sites
IFDI Shorashim Umasoret
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM14
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
מחנה ריקוד 1996
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס.106
עמנואל מס.114
עמנואל מס.212
רוקדים מס. VCD-1
?÷?? ?????÷?: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Debka Israeli Folk Dances - Tikva 100 - (1969L) - Fred Berk
LP-Folk Dances of Israel - CBS 62975 - (1972L) -
LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-Sovu Bamachol: Israeli Folk Dance Party-Makolit12004(1976L)-M. Barzilay
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
יהודה עימנואל - ריקודי עם - CD
מאיר שם טוב - מס. 1 מעגל מתחילים חלק - ריקודי עם ישראליים - CD
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 1 - CD
רוקדים 20 - CD
רוקדים 22 - CD
רוקדים מס. 1 - קלטת שמע
רוקדים מס. 5 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Debka Israeli Folk Dances *
Recording Center For Folk Dancing No.1 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.5 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????